Medicheck

Medicheck is een digitaal medicatietoedieningsregister.

Wanneer je hier als medewerker vragen of meldingen over hebt, kan je eerst terecht bij je eigen medicatieverantwoordelijke op jouw locatie of (bv wanneer deze persoon langere tijd afwezig is) bij Medicheck zelf.
Medicheck is bereikbaar via hun algemene telefoonnummer: 072 - 7 90 00 23.