Learnlinq

(Klassikale en e-learning modules)

PSW zet in op 'Self Service' voor de medewerkers; een 'werknemers-zelfbedienings-loket' als het ware. We maken jouw persoonlijke werknemers-gegevens makkelijk toegankelijk en inzichtelijk, zodat je zelf zo veel mogelijk controle hebt. Dat betekent dat je zelf regie kunt voeren, een stuk verantwoordelijkheid kunt nemen en op elk gewenst moment je informatie beschikbaar hebt, zonder tussenkomst van P&O. 

Op deze pagina vind je uitleg over ons leersysteem Learnlinq, waarmee we ESS (Emloyee Self Service) in de praktijk brengen.

Introductie Learnlinq

Video: Introductie Learnlinq (alleen bereikbaar na inloggen op PSW portaal)
Video: Verplichte cursussen
Video: Learnlinq voor Teamleiders (alleen bereikbaar na inloggen op PSW portaal)
Video: Aan de slag met een ZorgPad Professional leerpad
Document: Learnlinq Ontdekkingsreis (leer Learnlinq kennen!)

AVG - Privacy voor PSW

Handleiding: Certificaat AVG - Privacy voor PSW toevoegen aan Portfolio (Chrome)
Handleiding: Certificaat AVG - Privacy voor PSW toevoegen aan Portfolio (Edge)

Aftekenen handelingen (praktijkinstructeurs en aandachtsfunctionaris Medicatie)

Handleiding: Aftekenen voorbehouden/risicovolle handelingen door Praktijkinstructeurs
Handleiding: Aftekenen Medicatie verstrekken door Aandachtsfunctionaris medicatie

Trainers

Handleiding: Presentielijst bekijken en inleveren

Jobaids

Jobaid: Het voltooien van een Link als leeractiviteit
Jobaid: Leerpad Kern BHV in Learnlinq
Jobaid: Leerpad Medicatie verstrekken

Jobaid: Good Habitz-cursus start niet
Jobaid: Good Habitz- toets goed afsluiten

Belangrijk! Hou je, tijdens de klassikale trainingen, altijd aan de Corona richtlijn Veilig trainen.