Wet Zorg en Dwang (WZD)

Hier vindt je meer informatie over het werken met Wet Zorg en Dwang in Care4.

WZD

Instructie: Wet Zorg en Dwang in Care4 (versie 22-10-2020)

Inhoud van deze instructie:

  1. Toevoegen van WZD in widget Juridische status
  2. Opgenomen zorg vastleggen
  3. Toepassing onvrijwillige zorg (OVZ) vastleggen
  4. Nood-toepassing onvrijwillige zorg (OVZ) vastleggen
  5. Toevoegen Zorgverantwoordelijke WZD en Eerst verantwoordelijk PB-er