De Ondersteuningsplansystematiek

en het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) 

Waarom doen we dit?
De 'oude' systematiek leidde tot onnodige lasten voor cliënten, ouders/verwanten en medewerkers. Daarnaast voldeed de systematiek niet meer aan alle wettelijke eisen. De belangrijkste reden voor verandering was bovendien dat de systematiek medewerkers, cliënten en ouders/verwanten niet voldoende uitnodigde om continu in dialoog te zijn over de wensen, dromen en doelen van de cliënt. Kortom, de ondersteuningsplansystematiek waarmee we nu werken is beter voor de cliënt en prettiger werken voor de medewerker. De ondersteuningsplansystematiek is gebaseerd op een aantal uitgangspunten:

 • De cliënt heeft maximale regie
 • Het voldoet aan alle wet- en regelgeving
 • Het geldt voor alle cliënten en zorgvormen
 • Het is zo beknopt mogelijk

Om volgens de nieuwe systematiek te kunnen werken, was ook een nieuw ECD (Elektronisch Cliënten Dossier) nodig. Er is gekozen voor MoreCare4. Een gebruiksvriendelijk programma dat de dagelijkse werkzaamheden op een eenvoudige en prettige manier ondersteunt. Voor instructies en handleidingen voor MoreCare4, bekijk: http://www.pswtoolbox.nl/index.php/ecd 

De Bedoeling 

 • de ondersteuningsplansystematiek
 • een passende ICT oplossing (ECD)
 • en het gedrag van de medewerker...

                                      ...moet samen leiden tot kwaliteit van leven voor de cliënt.

Dit houdt in dat wij als medewerkers nog meer de regie bij de cliënt moeten laten. Wij zullen ons moeten laten leiden door de cliënt. Erachter willen komen welke dromen en wensen hij heeft, om hier naartoe te werken in kleine stappen. En ook die kleine stappen worden gezet door de cliënt of samen met de cliënt.

Onze rol is om een realistisch beeld hieromtrent te schetsen. Wat is haalbaar en waar moeten we bijstellen, zonder dat wij hierin bepalend zijn. Het gesprek aan gaan vanuit de interesse in de cliënt. Wie is deze persoon en waar wil hij naartoe? Om samen te ontdekken hoe dit vorm gegeven moet worden en waarin wij vervolgens kunnen ondersteunen waar nodig is.

Het resultaat van je gedrag als medewerker zou dan ook moeten zijn:

 • Ik geef de cliënt zoveel mogelijk eigen regie
 • Ik ben me bewust van mijn invloed als medewerker en weet welk effect dit heeft op de ontwikkeling van de cliënt
 • Ik kan de juiste vragen stellen om achter de juiste ondersteuning te komen
 • Ik geef feedback
 • Ik kan reflecteren
 • Ik kan respectvol communiceren in het ondersteuningsplan
 • In het team hebben we afspraken gemaakt hoe we de uitgangspunten (zoveel mogelijk regie bij de cliënt, zo minimaal mogelijk) van de ondersteuningsplansystematiek borgen.

Als het ons allen lukt deze vaardigheden nog meer eigen te maken, helpen we mee in de kwaliteit van leven voor ieder individu. En juist dat is de bedoeling. 

Nog meer weten? Bekijk ook:

Poster Aanleiding
Poster Huidige situatie
Poster Nieuwe proces
Folder Werken met het ondersteuningsplan
Poster Dromen en Wensen voorop