Scholing

Leren en ontwikkelen
Basisscholing O.P.
Film: Jouw SMART-doel in 3 minuten
informatie en overige scholingen

Hulpmiddelen
Hulpmiddelen gesprekstechnieken
Mooie 24 uur handleiding
Bijlage mooie 24 uur bij EMB

Asperstrechter
De 'Asperstrechter'  Het model wordt gebruikt om te komen tot de juiste ondersteuning bij de vraag van de cliënt waarin we gaan van zorgvraag naar zorgnoodzaak. In het Ondersteuningsplan staat bij een aantal vragen de verwijzing naar dit model.  Vaak zijn dingen een gewoonte geworden. We kijken dan niet meer kritisch of dat wat we doen noodzakelijk is om de kwaliteit van zorg en leven te optimaliseren. Soms vergeten we te vragen wat de cliënt wil of kan en of we misschien zelf soms te veel doen, doen we eigenlijk wel het juiste? Het doel is om bewust na te denken over de eigen regie van de cliënt en leert kijken naar de mogelijke rol van anderen.  De Asperstrechter helpt om de juiste vragen te stellen en te kijken welke rol je als begeleider hebt in het ondersteunen van de cliënt bij verschillende zorgvragen. Je maakt gebruik van het model tijdens het maken van een ondersteuningsplan bij het formuleren en uitwerken van verschillende doelen en begeleidingsafspraken. Daarnaast kan het kan natuurlijk ook als hulpmiddel worden toegepast bij (kleine) dagelijkse werkzaamheden of andere dingen die gebeuren bij een cliënt. 

Het trechter bestaat uit 4 filters. 

Noodzakelijkheid 

Is een aspect noodzakelijk om mee te nemen in het primaire zorgproces?

Eigen vermogen cliënt

Kan de cliënt dit zelf of heeft hij/zij hier ondersteuning bij nodig? En welke rol heb jij als professional hierin? (Faciliteren, in kaart brengen?)

Verantwoordelijkheden netwerk

Waar kan en zou het netwerk ondersteuning kunnen/moeten bieden? En welke rol heb jij als professional hierin? (Netwerk optimaliseren, mobiliseren, uitbreiden?)

Externe professionals

Is dit misschien beter passend bij een andere professional? De inhoud van de hulpvraag of begeleidingsafspraak wordt boven in d e trechter gestopt en valt langzaam naar beneden.

De inhoud blijft in elke filter even steken, waarna er verder wordt gegaan met het stroomdiagram horend bij de betreffende filter. Indien de filter niet van toepassing is, zal de specifieke ondersteuningsbehoefte van de cliënt steeds verder naar beneden vallen en onder aan de trechter uitkomen bij het kopje 'Professionele ondersteuning'.