Handleidingen voor de gebruiker van het cliëntenportaal

In het onderstaande lijstje zie je wie er bedoeld wordt als gebruiker van het clientenportaal:

 1. Cliënt
 2. Ouder met ouderlijk gezag (alleen van toepassing wanneer de cliënt minderjarig (18-) is)
 3. Verwant
 4. Curator
 5. Mentor
 6. Bewindvoerder
 7. Gebruikers met toestemming zonder gezag of zonder wettelijk vertegenwoordiging

 

Hieronder zie je twee handleidingen staan. De eerste is voor het instellen van de toegang tot het cliëntenportaal door de gebruiker. De tweede handleiding is een gebruikershandleiding met uitleg over de verschillende functies van het cliëntenportaal. Je begint eerst met de eerste handleiding.

 

Instellen toegang cliëntenportaal
Handleiding: Instellen toegang cliëntenportaal (versie 22-10-2020)

Inhoud van deze handleiding:

 1. Instellen twee-staps-verificatie en wachtwoord
 2. Installeren van de authenticator-app
 3. Wijzigen of opnieuw instellen van het wachtwoord

 

Inloggen en het gebruik van het cliëntenportaal
Handleiding: Gebruikershandleiding cliëntenportaal (versie 23-02-2020)

Inhoud van deze handleiding:

 1. Inloggen
 2. Navigeren door het menu
 3. Uitleg per scherm
 4. Digitaal ondertekenen
 5. Feedback en commentaar
 6. Extra functies